LaboratoriumAktualnościOdnośnikiUsługiKontaktOdnośnik zewnętrzny Zakład Z6  
Ergonomia: Strona główna> Środowisko pracy > Oświetlenie
Ergonomia klasyczna
Ergonomia:PodstawyErgonomia:Podstawy
Ergonomia: komponentyErgonomia: komponenty
Ergonomia: EtymologiaErgonomia: Etymologia
Ergonomia: DefinicjeErgonomia: Definicje
Środowisko pracyŚrodowisko pracy
MikroklimatMikroklimat
Oświetlenie
HałasHałas
DrganiaDrgania
Przestrzeń pracyPrzestrzeń pracy
AntropometriaAntropometria
RozmieszczanieRozmieszczanie
Obciążenie pracąObciążenie pracą
Praca statycznaPraca statyczna
Praca dynamicznaPraca dynamiczna

Światło
Światło, czyli promieniowanie optyczne lub widzialne, jest częścią promieniowania elektromagnetycznego, którego długości fal zawarte są w zakresie 380 - 780 nm. Dolna granica (nadfiolet) i górna (podczerwień) są dosyć płynne i zależą od indywidualnych cech obserwatora.
Wzrok
Wzrokiem odbieramy zdecydowaną większość (80-90%) informacji niezbędnych przy wykonywaniu różnorodnych czynności, w tym też zawodowych. Podstawowym czynnikiem środowiska pracy warunkującym prawidłowe działanie organu wzroku jest odpowiednie oświetlenie. Fakt ten wynika bezpośrednio z budowy oraz zasad funkcjonowania tego analizatora.

Proces widzenia polega na tym, że światło odbite od oglądanego przedmiotu pada na siatkówkę oka i pobudza związane z nią zakończenia nerwu wzrokowego, który bodźce te przekazuje do ośrodków widzenia w mózgu.
Projektowanie oświetlenia
Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia stanowisk roboczych jest istotnym warunkiem sprawnej pracy, higieny wzroku oraz podniesienia estetyki wnętrza pomieszczenia. Aby działalność wzroku mogła dokonać się w warunkach optymalnych, warunki oświetleniowe muszą odpowiadać określonym wymogom psychofizjologicznym narządu wzroku, zależnie od rodzaju wykonywanej pracy.

Zadaniem dobrego oświetlenia jest zapewnienie wymaganej ostrości widzenia, szybkości postrzegania i odpowiedniej akomodacji. Praca powinna być wykonywana bezbłędnie, bez nadmiernego zmęczenia i z dobrym samopoczuciem.
Laboratorium Ergonomii
 

Laboratorium Ergonomii: Godziny konsultacji i materiały wykładowe
Aktualne godziny konsultacji i materiały wykładowe poszczególnych prowadzących można znaleźć na stronie Katedry Systemów Zarządzania [url=http://www.ksz.pwr.edu.pl ][/url].
Dodano: 2016-03-11 09:48:46
© 2001-2018 Laboratorium Ergonomii, Marcin Kuliński, Rafal MichalskiOstatnia aktualizacja: 2010-03-15Strona zgodna z HTML 4.0! CSS zgodny ze standardem!