LaboratoriumAktualnościOdnośnikiUsługiKontaktOdnośnik zewnętrzny Zakład Z6  
Ergonomia: Strona główna> Ergonomia:Podstawy > Definicje ergonomii
Ergonomia klasyczna
Ergonomia:PodstawyErgonomia:Podstawy
Ergonomia: komponentyErgonomia: komponenty
Ergonomia: EtymologiaErgonomia: Etymologia
Ergonomia: Definicje
Środowisko pracyŚrodowisko pracy
MikroklimatMikroklimat
OświetlenieOświetlenie
HałasHałas
DrganiaDrgania
Przestrzeń pracyPrzestrzeń pracy
AntropometriaAntropometria
RozmieszczanieRozmieszczanie
Obciążenie pracąObciążenie pracą
Praca statycznaPraca statyczna
Praca dynamicznaPraca dynamiczna

Wojciech Bogumił Jastrzębowski

Ergonomia: Wojciech Bogumił Jastrzębowski Polski przyrodnik prof. Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799 - 1882) jako pierwszy nazwę ergonomia użył i określił potrzebę rozwijania tej nauki w 1857 roku w serii artykułów w czasopiśmie "Przyroda i przemysł" pod tytułem: "Rys ergonomji, czyli nauki o pracy, opartej na prawach poczerpniętych z nauki przyrody"

Według Jastrzębowskiego:
Ergonomia to nauka o używaniu nadanych człowiekowi od Stwórcy sił i zdolności.

Murrell
Anglik, Kenneth Frank Hywel Murrell (1908 - 1984) tak zdefiniował ergonomię w 1949:
Ergonomia to nauka o związku pomiędzy człowiekiem i jego środowiskiem pracy.

(ang. Ergonomics: the study of the relationship between man and his working environment)

PTErg - Polskie Towarzystwo Ergonomiczne
Według Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (1983):
Ergonomia to nauka stosowana zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych psychicznych i społecznych człowieka.

IEA
Według Międzynarodowego Towarzystwa Ergonomicznego ang. IEA - International Ergonomics Association (2000):
Ergonomia to dziedzina naukowa zajmująca się wyjaśnianiem wzajemnego oddziaływania pomiędzy ludźmi i innymi elementami systemu oraz profesja, w której wykorzystuje się teorie, zasady, dane i metody do projektowania, w celu optymalizacji działania systemu jako całości i dla dobra człowieka.

(ang. Ergonomics is the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data and methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance)

Ergonomics Society - Towarzystwo Ergonomiczne
Według Towarzystwa Ergonomicznego ang. The Ergonomics Society (2004):
Ergonomia to zastosowanie informacji naukowych dotyczących ludzi do projektowania obiektów, systemów i środowiska na potrzeby człowieka.

(ang. Ergonomics the application of scientific information concerning humans to the design of objects, systems and environment for human use.)
Laboratorium Ergonomii
 

Laboratorium Ergonomii: Godziny konsultacji i materiały wykładowe
Aktualne godziny konsultacji i materiały wykładowe poszczególnych prowadzących można znaleźć na stronie Katedry Systemów Zarządzania [url=http://www.ksz.pwr.edu.pl ][/url].
Dodano: 2016-03-11 09:48:46
© 2001-2018 Laboratorium Ergonomii, Marcin Kuliński, Rafal MichalskiOstatnia aktualizacja: 2010-03-15Strona zgodna z HTML 4.0! CSS zgodny ze standardem!