LaboratoriumAktualnościOdnośnikiUsługiKontaktOdnośnik zewnętrzny Zakład Z6  
Ergonomia: Strona główna> Modelowanie > Prawo Fittsa
Interakcje człowieka z komputerem
Eye trackingEye tracking
HistoriaHistoria
TechnologieTechnologie
Badanie użytecznościBadanie użyteczności
ModelowanieModelowanie
Prawo Fittsa
Analiza zadaniowaAnaliza zadaniowa
KLMKLM
Projektowanie menuProjektowanie menu
Metody ocenyMetody oceny
Analiza conjointAnaliza conjoint
AHPAHP
HeurystykiHeurystyki

Postać prawa Fittsa

Istotnym składnikiem procesu wyboru obiektu graficznego (przycisk, ikona) jest ruch docelowy. Modelem wielokrotnie stosowanym do opisu czasu tego ruchu jest Prawo Fittsa. W oryginalnej formie prawo to przyjmuje postać
MT = a + b ( ID )

Współczynnik trudności

Współczynnik trudności ID (ang. Index of Difficulty) zaproponowany oryginalnie jako
ID = log2 (2A/W)
gdzie A oznacza amplitudę ruchu, zaś W szerokość celu (tolerancję).

Odwrotność współczynnika ID interpretuje się jako wskaźnik wykonania - IP (ang. index of performance). Wyraża on sprawność (pojemność informacyjną) układu oko-ręka w wykonywaniu danej czynności wyrażaną w bitach/sek. Tak więc większe współczynniki przed ID oznaczają gorszą jakość układu ruchowego w danym zadaniu.

Eksperyment Fittsa

Zadanie w eksperymencie Fittsa polegało na tappingu - szybkim przenoszeniu wskaźnika (stylus) między pionowymi paskami o różnej szerokości. Regulowano także odległość celów.

Oryginalne zadania Fittsa były wykonywane z użyciem naturalnych, fizycznych obiektów. Późniejsze badania potwierdziły możliwość zastosowania (z niewielkimi zmianami) prawa Fittsa w pracy z komputerami do różnych elementów sterujących (np. mysz, pióro świetlne itp.) wykorzystywanych do czynności wskazania pojedynczych obiektów na ekranie .

Prawo Fittsa oczywiście opisuje jedynie kontrolowane wzrokiem czynności motoryczne, natomiast problem wyboru obiektów na ekranie monitora może być także bardziej złożony ponieważ zwykle nie wszystkie opcje złożonych systemów są jednocześnie widoczne na ekranie. Często wskazanie obiektu musi być poprzedzone jego identyfikacją. W takich przypadkach proces wyboru poza czynnościami motorycznymi musi uwzględniać także czynności poznawcze.
Laboratorium Ergonomii
 

Laboratorium Ergonomii: Godziny konsultacji i materiały wykładowe
Aktualne godziny konsultacji i materiały wykładowe poszczególnych prowadzących można znaleźć na stronie Katedry Systemów Zarządzania [url=http://www.ksz.pwr.edu.pl ][/url].
Dodano: 2016-03-11 09:48:46
© 2001-2018 Laboratorium Ergonomii, Marcin Kuliński, Rafal MichalskiOstatnia aktualizacja: 2010-03-18Strona zgodna z HTML 4.0! CSS zgodny ze standardem!