LaboratoriumAktualnościOdnośnikiUsługiKontaktOdnośnik zewnętrzny Zakład Z6  
Ergonomia: Strona główna> Modelowanie > KLM - Keystroke-Level Model
Interakcje człowieka z komputerem
Eye trackingEye tracking
HistoriaHistoria
TechnologieTechnologie
Badanie użytecznościBadanie użyteczności
ModelowanieModelowanie
Prawo FittsaPrawo Fittsa
Analiza zadaniowaAnaliza zadaniowa
KLM
Projektowanie menuProjektowanie menu
Metody ocenyMetody oceny
Analiza conjointAnaliza conjoint
AHPAHP
HeurystykiHeurystyki

Charakterystyka
Keystroke-Level Model jest jedną z metod szacowania wydajności systemu człowiek-komputer, opracowanych na gruncie psychologii inżynieryjnej. Zostala ona zaproponowana przez Carda, Morana i Newella w roku 1980. Jej idea polega na dekompozycji zadania na najprostsze podzadania - akcje typu naciśnięcie klawisza, przemieszczenie kursora czy aktywacja przycisku graficznego, które z kolei znajdują odzwierciedlenie w zbiorze stosowanych w metodzie operatorów. Do poszczególnych operatorów przypisane są średnie czasy wykonania, uzyskane z danych eksperymentalnych; zsumowanie tych czasów cząstkowych daje w wyniku szacunkowy średni czas potrzebny na wykonanie zadania.
Zalety
Do głównych zalet Keystroke-Level Model należy zaliczyć prostotę obliczeń związanych z estymacją oraz możliwość oceny interfejsu, który nie został jeszcze zaimplementowany. Obliczenia sprowadzają się do sumowania czasów cząstkowych i jeśli tylko zadanie zostanie zdekomponowane w sposób prawidłowy, to można oczekiwać miarodajnych wyników. Możliwość oceny interfejsu, który nie posiada implementacji czy nawet modelu wynika z faktu, ze w opisywanej metodzie wymagane jest jedynie jego sprecyzowanie do takiego stopnia, by kolejność akcji potrzebnych do wykonania danego zadania była jednoznaczna.
Ograniczenia
Należy pamiętać, że metoda KLM zakłada przeprowadzenie zadania w sposób bezbłędny lub bez poprawiania potencjalnie popełnionych błędów. W przypadkach skomplikowanych, wieloetapowych zadań czy interfejsów ułatwiających popełnienie pomyłki, wyniki uzyskane z jej pomocą nie są wiarygodne. Podobnie na wiarygodność wyników wpływa poziom zaawansowania użytkowników, którzy mieliby pracować na rzeczywistym systemie. Im jest on niższy, tym trudniej przewidzieć reakcje użytkownika, przez co czasy uzyskiwane na kolejnych etapach zadania mogą dalece odbiegać od średnich przypisanych operatorom metody. Dlatego zakłada się, że obsługą będą zajmować się co najmniej średniozaawansowani użytkownicy.
Laboratorium Ergonomii
 

Laboratorium Ergonomii: Godziny konsultacji i materiały wykładowe
Aktualne godziny konsultacji i materiały wykładowe poszczególnych prowadzących można znaleźć na stronie Katedry Systemów Zarządzania [url=http://www.ksz.pwr.edu.pl ][/url].
Dodano: 2016-03-11 09:48:46
© 2001-2018 Laboratorium Ergonomii, Marcin Kuliński, Rafal MichalskiOstatnia aktualizacja: 2010-03-15Strona zgodna z HTML 4.0! CSS zgodny ze standardem!