LaboratoriumAktualnościOdnośnikiUsługiKontaktOdnośnik zewnętrzny Zakład Z6  
Ergonomia: Strona główna> Modelowanie > Analiza zadaniowa
Interakcje człowieka z komputerem
Eye trackingEye tracking
HistoriaHistoria
TechnologieTechnologie
Badanie użytecznościBadanie użyteczności
ModelowanieModelowanie
Prawo FittsaPrawo Fittsa
Analiza zadaniowa
KLMKLM
Projektowanie menuProjektowanie menu
Metody ocenyMetody oceny
Analiza conjointAnaliza conjoint
AHPAHP
HeurystykiHeurystyki

Charakterystyka
Analiza zadaniowe jest jednym z podstawowych podejść do racjonalnego kształtowania interfejsu człowiek-komputer. Podejście to polega, ogólnie rzecz biorąc, na dopasowaniu interfejsu użytkownika do zadań na tym interfejsie wykonywanych. Wśród konkretnych technik na uwagę zasługują zwłaszcza propozycje ilościowych ujęć owego dopasowania. Jedno z takich podejść, zaproponowane przez Searsa w 1993 polega na zastosowaniu algorytmu optymalnego rozmieszczania obiektów do poszukiwania najlepszego rozmieszczenia elementów interfejsu.
Definiowanie zadań
W pierwszym kroku analizy niezbędne jest określenie najistotniejszych (kluczowych) zadań realizowanych w danym oknie. Zadania muszą być zdefiniowane za pomocą sekwencji działań (czynności) wykonywanych na obiektach interfejsu. Trzeba także zdefiniować częstotliwość poszczególnych sekwencji (zbadaną lub przynajmniej przewidywaną).
Optymalizacja rozmieszczenia
Optymalizacja rozmieszczenia obiektów polega ogólnie na takim wzajemnym umiejscowieniu tych obiektów aby minimalizować funkcję kryterium odzwierciedlającą w pewien sposób 'koszt obsługi' całego układu. W przypadku interfejsu takim wskaźnikiem może być na przykład łączna droga wskaźnika myszy w trakcie normalnej pracy z systemem albo też ilość tzw. fiksacji oczu czyli koniecznych przeniesień kierunku patrzenia w trakcie obsługi interfejsu. Sears zaproponował jako syntetyczny miernik jakości okna dialogu wartość średnią ID, czyli wskaźnika trudności ruchu ze znanego Prawa Fittsa.
Laboratorium Ergonomii
 

Laboratorium Ergonomii: Godziny konsultacji i materiały wykładowe
Aktualne godziny konsultacji i materiały wykładowe poszczególnych prowadzących można znaleźć na stronie Katedry Systemów Zarządzania [url=http://www.ksz.pwr.edu.pl ][/url].
Dodano: 2016-03-11 09:48:46
© 2001-2018 Laboratorium Ergonomii, Marcin Kuliński, Rafal MichalskiOstatnia aktualizacja: 2010-03-15Strona zgodna z HTML 4.0! CSS zgodny ze standardem!