LaboratoriumAktualnościOdnośnikiUsługiKontaktOdnośnik zewnętrzny Zakład Z6  
Ergonomia: Strona główna> Metody oceny > Analiza conjoint
Interakcje człowieka z komputerem
Eye trackingEye tracking
HistoriaHistoria
TechnologieTechnologie
Badanie użytecznościBadanie użyteczności
ModelowanieModelowanie
Prawo FittsaPrawo Fittsa
Analiza zadaniowaAnaliza zadaniowa
KLMKLM
Projektowanie menuProjektowanie menu
Metody ocenyMetody oceny
Analiza conjoint
AHPAHP
HeurystykiHeurystyki

Charakterystyka
Twórcami podstaw teoretycznych metody Conjoint Analysis są: psycholog matematyczny R. D. Luce oraz statystyk J. W. Tukey.

Conjoint Analysis należy do grupy metod klasyfikacji i analizy danych wykorzystujących tzw. podejście dekompozycyjne do pomiaru preferencji nabywców. W metodzie tej przedstawia się nabywcom do oceny zbiór profilów (produktów lub usług, rzeczywistych albo hipotetycznych) opisanych wybranymi atrybutami w celu uzyskania informacji o całkowitych preferencjach odnośnie tych profilów. Na podstawie zgromadzonych ocen respondentów dokonuje się, z wykorzystaniem metod statystycznych, podziału całkowitych preferencji poprzez obliczenie udziału każdego z atrybutów w oszacowanej całkowitej wartości użyteczności profilu.
Zastosowanie Conjoint Analysis
Już w latach siedemdziesiątych metoda C.A. stała się jednym z podstawowych narzędzi pomiaru preferencji nabywców w zakresie wyboru spośród produktów i usług opisanych wieloma zmiennymi. Wyróżnić można trzy główne sposoby wykorzystania metody Conjoint Analysis:
 • analiza preferencji
  Analiza preferencji polega na oszacowaniu wartości użyteczności, jakie przypisują respondenci poszczególnym poziomom zmiennej.

 • segmentacja rynku
  Podczas segmentacji dokonywanej metodą conjoint analysis, korzysta się z macierzy użyteczności cząstkowych, która stanowi podstawę segmentacji nabywców, ponieważ odzwierciedla reakcje konsumentów na poszczególne warianty produktów. Grupowanie klientów odbywa się na podstawie użyteczności cząstkowych, ważności zmiennych oraz preferencji respondentów wobec produktów.

 • analiza symulacyjna
  Symulacja jest metodą stosowaną do przewidywania przyszłości i polega na przewidywaniu, jakie zdarzenie mogłoby mieć miejsce, gdyby wystąpiły określone warunki.
  Metody modelowania symulacyjnego rynku wykorzystujące rezultaty conjoint analysis pozwalają poznać efekty takich działań rynkowych, jak modyfikacja produktu, kształtowanie i wprowadzanie na rynek nowego produktu, analiza skutków wprowadzenia nowego produktu na rynek itp.

Laboratorium Ergonomii
 

Laboratorium Ergonomii: Godziny konsultacji i materiały wykładowe
Aktualne godziny konsultacji i materiały wykładowe poszczególnych prowadzących można znaleźć na stronie Katedry Systemów Zarządzania [url=http://www.ksz.pwr.edu.pl ][/url].
Dodano: 2016-03-11 09:48:46
© 2001-2018 Laboratorium Ergonomii, Marcin Kuliński, Rafal MichalskiOstatnia aktualizacja: 2010-03-15Strona zgodna z HTML 4.0! CSS zgodny ze standardem!