LaboratoriumAktualnościOdnośnikiUsługiKontaktOdnośnik zewnętrzny Zakład Z6  
Ergonomia: Strona główna
Laboratorium Ergonomii
LaboratoriumLaboratorium
Historia LaboratoriumHistoria Laboratorium
Sylwetki pracownikówSylwetki pracowników
WspomnieniaWspomnienia
ProjektyProjekty
AktualnościAktualności
Zakład Ergonomii (Z6) i Laboratorium ErgonomiiZakład Ergonomii (Z6) i Laboratorium Ergonomii
OdnośnikiOdnośniki
Odnośniki: Zasoby PWrOdnośniki: Zasoby PWr
Odnośniki: ErgonomiaOdnośniki: Ergonomia
Odnośniki: InterakcjeOdnośniki: Interakcje
Pozostałe odnośnikiPozostałe odnośniki
UsługiUsługi
ProjektowanieProjektowanie
Oceny i ekspertyzyOceny i ekspertyzy
SzkoleniaSzkolenia
KontaktKontakt
Wyślij wiadomośćWyślij wiadomość
Adresy e-mailAdresy e-mail
KorespondencjaKorespondencja
LokalizacjaLokalizacja

Edward Ziobro

Jerzy Grobelny

Edward Ziobro prof. dr hab., ur. w 1926 r. w Milczy, zm. w 1999 r. Studia wyższe odbył w Akademii Medycznej we Wrocławiu uzyskując w roku 1954 dyplom lekarza. Stopień doktora medycyny otrzymał w 1963 r., a stopień doktora habilitowanego w zakresie fizjologii w 1970 r.

W latach 1957-1962 był zatrudniony w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a od 1962 do 1969 pracował w Katedrze Fizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1969 r. podjął pracę na stanowisku adiunkta w Instytucie Organizacji i Ekonomiki (przemianowanym w 1972 r. na Instytut Organizacji i Zarządzania). W 1971 r. został powołany na stanowisko docenta, a w 1984 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego.

Pełnił szereg funkcji organizacyjnych: kierownika Zakładu Ergonomii (Z6) (od 1969 r.), później Ergonomii i Socjologii Zarządzania (Z6) (1991-1996), kierownika Zespołu Badawczego i kierownika Seminarium Naukowego. W latach 1969-1971 był pełnomocnikiem Dyrektora Instytutu ds. studenckich, a od 1976 r. do 1978 r. zastępcą dyrektora ds. naukowych w Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Wrocławskiej.

Wypromował 11 doktorów, jego dorobek naukowy obejmuje 133 prace z zakresu problematyki ergonomii i fizjologii pracy, a działalność naukowo-badawcza dotykała czterech dyscyplin naukowych: medycyny, matematyki, organizacji i elektroniki. Był aktywnym działaczem Zespołu Ergonomicznego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Komitetu Ergonomii PAN oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora Akademii Medycznej i Politechniki Wrocławskiej oraz Nagrodą Ministra. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Laboratorium Ergonomii
 

Laboratorium Ergonomii: Godziny konsultacji i materiały wykładowe
Aktualne godziny konsultacji i materiały wykładowe poszczególnych prowadzących można znaleźć na stronie Katedry Systemów Zarządzania [url=http://www.ksz.pwr.edu.pl ][/url].
Dodano: 2016-03-11 09:48:46
© 2001-2018 Laboratorium Ergonomii, Marcin Kuliński, Rafal MichalskiOstatnia aktualizacja: 2010-03-22Strona zgodna z HTML 4.0! CSS zgodny ze standardem!