LaboratoriumAktualnościOdnośnikiUsługiKontaktOdnośnik zewnętrzny Zakład Z6  
Ergonomia: Strona główna
Laboratorium Ergonomii
LaboratoriumLaboratorium
Historia LaboratoriumHistoria Laboratorium
Sylwetki pracownikówSylwetki pracowników
WspomnieniaWspomnienia
ProjektyProjekty
AktualnościAktualności
Zakład Ergonomii (Z6) i Laboratorium ErgonomiiZakład Ergonomii (Z6) i Laboratorium Ergonomii
OdnośnikiOdnośniki
Odnośniki: Zasoby PWrOdnośniki: Zasoby PWr
Odnośniki: ErgonomiaOdnośniki: Ergonomia
Odnośniki: InterakcjeOdnośniki: Interakcje
Pozostałe odnośnikiPozostałe odnośniki
UsługiUsługi
ProjektowanieProjektowanie
Oceny i ekspertyzyOceny i ekspertyzy
SzkoleniaSzkolenia
KontaktKontakt
Wyślij wiadomośćWyślij wiadomość
Adresy e-mailAdresy e-mail
KorespondencjaKorespondencja
LokalizacjaLokalizacja

dr hab. inż. Jerzy Grobelny, prof. PWr

Jerzy Grobelny

Jerzy Grobelny dr hab. inż. prof. PWr., ur. w 1953 r. we Wrocławiu. W 1977 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera organizacji produkcji a w 1981 r. stopień doktora nauk ekonomicznych w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od roku 1982 został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Organizacji i Zarządzania.

W 1989 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. W roku 1994 został powołany na stanowisko profesora Politechniki Wrocławskiej. Od roku 1982 współtworzył Laboratorium Ergonomii w Instytucie Organizacji i Zarządzania a w latach 1985-2005 był jego kierownikiem. Od roku 2005 pełni funkcję kierownika Zakładu Ergonomii (Z6). Wypromował 5 doktorów. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych i kilkunastu raportów z badań na potrzeby praktyki gospodarczej. Przez 4 kadencje był członkiem Komitetu Ergonomii przy prezydium PAN.

W latach 2001-2005 oraz w bieżącej kadencji przewodniczy Wydziałowej Komisji Doktorskiej prowadzącej przewody doktorskie z dziedziny zarządzania. W roku 2008 został powołany w skład Rady Wydawniczej czasopisma Int. Journal of Production. Research (notowanego na liście filadelfijskiej), w którym pełni funkcję stałego recenzenta od początku lat 90.


dr hab. inż. Ryszard Paluch, prof. PWr

Ryszard Paluch

Ryszard Paluch dr hab. inż., ur. w 1938 r. w Mielnicy Podolskiej. W 1964 r. uzyskał tytuł magistra biologii a w 1970 r. stopień doktora nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1994 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii - ergonomii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego.

W Instytucie Organizacji i Zarządzania pracował w latach 1971-2006. W 1978 r. zakłada i organizuje Laboratorium Ergonomii a Zakładem Ergonomii (Z6) kierował w latach 2002-2006. Promotor ponad 80 prac dyplomowych i autor 120 publikacji. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego i International Society for Occupational Ergonomics (USA).

W latach 1997- 2000 pełnił funkcję z-cy przewodniczącego rady redakcyjnej czasopisma "Ergonomia" wydawanego przez PAN. w okresie 1999-2007 był przewodniczącym Rady Konsultacyjnej redakcji ATEST Ochrona pracy i przewodniczącym Kapituły Wyróżnienia Złotych Szelek. W latach 2001-2008 członek (w początkowym okresie przewodniczący) Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Programów Wieloletnich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 1994 r. jest członkiem Komitetu Ergonomii PAN i Polskiego Komitetu N-T FSNT-NOT ds. Ergonomii i Ochrony Pracy. Wyróżniony Medalem Prof. Jastrzębowskiego za osiągnięcia naukowe w ergonomii.

dr Elżbieta Chlebicka

Elżbieta Chlebicka

Elżbieta Chlebicka dr, ur. W 1948 r. we Wrocławiu. W 1971 r. Uzyskała tytuł magistra biologii w zakresie antropologii a w 1979 r. stopień doktora nauk przyrodniczych nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 1971-1979 asystent i adiunkt w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Wrocławskiej. Od 1982 r. adiunkt w Zakładzie Ergonomii (Z6) w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Promotor wielu prac dyplomowych i autor lub współautor 103 publikacji z ergonomii i antropologii.

dr inż. Katarzyna Jach

dr inż. Marcin Kuliński

dr inż. Rafał Michalski

mgr inż. Andrzej Piesiewicz

Laboratorium Ergonomii
 

Laboratorium Ergonomii: Godziny konsultacji i materiały wykładowe
Aktualne godziny konsultacji i materiały wykładowe poszczególnych prowadzących można znaleźć na stronie Katedry Systemów Zarządzania [url=http://www.ksz.pwr.edu.pl ][/url].
Dodano: 2016-03-11 09:48:46
© 2001-2018 Laboratorium Ergonomii, Marcin Kuliński, Rafal MichalskiOstatnia aktualizacja: 2010-10-26Strona zgodna z HTML 4.0! CSS zgodny ze standardem!